3in1 Uitdagingen


De wereld en ons leven krijgt vorm en kleur door onderliggende patronen. Veel van ons denken, handelen en ervaren doen we onbewust volgens deze patronen. Soms werken deze patronen goed, soms niet. Bijvoorbeeld pijn, ongemak of een externe trigger kunnen leiden tot verandering bij patronen die niet goed werken. 

Bewustzijn creëert ruimte voor anders. In een bewuste toestand ontstaat afstand tussen ons denken en handelen, en onze reflectieve geest. Tevens kunnen we bewust worden van onderliggende patronen en structuren. Beide geven ruimte om andere keuzes te maken en andere dingen te doen. De bewuste toestand kan ook toegang geven tot nieuwe energie en informatie, dat zich kan manifesteren in ander gedrag en aanwezigheid.

 

Patronen zijn vaak heel taai, soms al miljoenen jaren oud en stevig ingebakken in onze programmering en conditionering. Dit maakt het openstellen voor bewustzijn en het veranderen van gedrag een grote uitdaging. Ik beschrijf het in 3 uitdagingen, die samen 1 geheel vormen.

Deze bewustwording en uitdagingen gelden voor individuen en voor groepen. In wezen zijn we individuen, dat vormt de basis voor onze bewustwording en groei. We leven echter samen in sociale gemeenschappen en systemen. De interactie hiervan bepaalt de dynamiek van de bewustwording in de groep. Dit heeft een belangrijke rol voor de ontwikkeling van zowel individuen als de samenleving.

1. Nieuw potentieel ontsluiten

Onze aandacht is vaak gericht op onze externe waarnemingen en gedachten. Voor het ontdekken van nieuw potentieel richten we onze aandacht naar binnen. Dan kunnen we reflecteren op onze gedachten en gedrag, onze lichamelijke en emotionele sensaties waarnemen en bewust worden van onze spirituele dimensie.

Aan de ene kant kunnen we met deze aandacht en bewustwording patronen en onderliggende structureren ontdekken die verandering ‘vastzetten’ en energie ‘blokkeren’. Denk daarbij bijvoorbeeld aan mentale overtuigingen en oordelen, en fysieke of emotionele spanningen. Aan de andere kant kunnen we nieuwe energie en intelligentie aanboren. Een goede energetische balans kan energie beter laten stromen en ruimte geven aan nieuwe energie. Je voelt je letterlijk energiek. Ook kunnen we bewust worden van onze intentie en intuïtie. Die kunnen richting en duidelijkheid geven aan onze keuzes en handelingen. 

Op groepsniveau kan op deze manier ook innerlijk potentieel ontsloten worden. Onderlinge patronen en spanningen die samenwerking in de weg staan kunnen blootgelegd worden. Kwaliteiten, talenten en motivatie kunnen gezien en gehoord worden, en ruimte krijgen om ingezet te worden. 

2. Open en nieuwsgierig verbinden met onze omgeving

Deze uitdaging vraagt aandacht naar buiten: empathie naar de ander en bewustzijn van de onderlinge interactie. 

Theorie U beschrijft mooi hoe de verbinding op verschillende niveaus verdiept kan worden. Ten eerste kunnen we door bewustwording en het wegnemen van oordelen en aannames op mentaal niveau weer nieuwsgierig naar het geheel kijken. Ten tweede kunnen we, door onze emotionele verbinding te herstellen of te openen, ons met compassie en empathie verplaatsen in en verbinden met de ander. Ten derde kunnen we op het diepste niveau, ook wel bron of wilsenergie genoemd, gezamenlijk visie en intuïtie ontwikkelen en op een generatieve manier samenwerken.

Met deze meer extern gerichte uitdaging kan een groep gezamenlijk aan de slag, waarbij de individuen van de groep de onderlinge verbinding verdiepen. Opstellingen is een vorm die hierin goed kan faciliteren. Ook kan de groep als geheel met deze uitdaging aan de slag om de samenwerking met haar klanten, partners en andere partijen te verdiepen.

3. Integraal Bewust Zijn

Deze derde uitdaging heeft een centrale plek. Het vormt het fundament van bewustzijn wat nodig is voor het ontsluiten van nieuw potentieel en verdiepen van de verbinding met de omgeving. Daarnaast integreert het deze twee uitdagingen tot een geheel, en verbindt het ‘binnen en buiten’.

De toestand van ‘Integraal Bewust Zijn’ is een toestand van rust en vrijheid. In deze toestand kun je vrij kijken naar en spelen met je eigen gedachten, gedragingen en emoties. Je bent op een neutrale plek waar je niet wordt geleefd of gegijzeld door je emoties of externe prikkels. Je bent ‘stevig gecenterd’, met jouw zwaartepunt vlak onder je navel. Oosterse wijsheden gebruiken voor deze toestand wel de termen volheid, leegheid of eenheid. Het wordt ook wel eenheidservaring genoemd waarbij we niet afscheiden zijn maar integraal onderdeel van het geheel.