Mogelijkheden en hulp

Artikelen en blogs

Met mijn artikelen en blogs deel ik nieuwe inzichten, mooie verhalen en waardevolle ervaringen over bewustzijn en de toepassing ervan in het dagelijks leven. Hiermee wil ik mensen prikkelen en waar mogelijk ‘een handje helpen’ op het pad van bewustzijn. Zie blogs.

De artikelen en blogs gebruik ik voor het schrijven van mijn nieuwe boek.

Presentaties en workshops

Over het fascinerende ‘bewust-zijn’ geef ik presentaties en workshops voor groepen en organisaties. Beide pas ik aan en focus ik op de behoefte en context van de aanwezigen. 

De presentaties zijn zoveel mogelijk interactief, zodat bewustzijn echt gaat leven. De workshops zijn 2 tot 4 uur, waarin deelnemers actief met elkaar aan de slag gaan.

 

Workshop ‘De kracht van bewustzijn’

Deelnemers exploreren het bewustzijn, en de mogelijkheden om daarin te groeien. 

We nemen de verschillende niveaus van bewustzijn door. We ervaren de eigen toestand van bewustzijn. We onderzoeken het potentieel van bewustzijnsontwikkeling. Wat wil bewust worden? Wat wil zich manifesteren? In mij, en in mijn interactie met de omgeving? Waar kan en wil ik groeien in bewustzijn, met positief effect op mijn leven en in mijn omgeving?

Workshop ‘Het geheim van de mooiste werkdag’. 

Deelnemers doorleven de werking van de werkdag, en ontdekken de patronen en het potentieel om de werkdag mooier te maken.

We staan stil bij de dynamiek van de werkdag. Welke patronen geven vorm en kleur aan de werkdag? Welke zijn persoonlijk, welke zijn onderdeel van de teamdynamiek of de organisatie? Wat is er mogelijk met ontwikkeling van bewustzijn? Wat kan en wil ik morgen anders doen op mijn werk?

Advies en begeleiding

 

Teamontwikkeling

Teams en organisaties adviseer en begeleid ik in het verbeteren van prestatie en werkplezier, langs de as van bewustzijnsontwikkeling. 

Organisaties en teams werken volgens patronen: werk- en gedragspatronen in de uitvoering, de samenwerking en de ontwikkeling. Sommige patronen werken goed, sommige patronen werken minder goed of zijn zelfs contraproductief. 

Mede door die patronen wordt energie –onder andere motivatie, inzet en werkplezier- geremd of afgevlakt. Sommige informatie blijft verhuld, ten koste van de kwaliteit van de besluitvorming. Door collectieve en individuele bewustwording ontstaat ruimte voor deze energie en informatie. Met experimenten en retrospectie kan hiermee praktisch gewerkt en geleerd worden. 

 

Persoonlijke ontwikkeling

In mijn coaching help ik om de vraag en behoefte van de coachee helder te krijgen, en welke patronen en onderliggende structureren in de weg zitten of niet goed werken. Daarbij begeleid ik de persoonlijke bewustzijnsontwikkeling, zie de 3in1 uitdagingen

In de coachsessies werk ik integraal op de dimensies mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel. Als er bijvoorbeeld fysieke spanning oplost of helder inzicht ontstaat, is vaak ‘werk op mentaal niveau’ nodig om niet in oude patronen te vervallen. ontstaat, is vaak ‘werk op mentaal niveau’ nodig om niet in oude patronen te vervallen. 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.